Foto sterrenstelsel Humbletelescoop

Welkom

In mijn site zijn de wijsheden opgeslagen van duizenden gesprekken die ik in de loop van mijn leven met mensen zoals jij en ik heb gevoerd. Mijn doel is je te helpen zelf  een stabiel levensgeluk te verwerven en te behouden. De site is opgebouwd uit de drie onderstaande soorten levensgeluk die elkaar in diepte en stabilititeit opvolgen.

Levensgeluk in het praktisch dagelijks leven

Dit 1e deel heeft submenu’s  over dagelijkse zaken zoals:  relaties, seksualiteit, studenten, mannen, ouderen, selfies, geld, mijn software . Allemaal dagelijkse zaken waarover ik met mensen van alle lagen van de bevolking meer dan 30 jaar, als pastor en later als psycholoog heb gepraat. Tips als het mis dreigt te gaan in je dagelijks leven. 

 

Levensgeluk door bezield leven

Jouw dagelijks geluk kan zich nog verbreden tot bezield levensgeluk. Dan straalt je leven meer. In de submenu’s dan ook onderwerpen als: Hoe maak je bijvoorbeeld je relatie of  seksualiteit  intiemer, meer bezield, speelser? Hoe leer je losser te leven zonder vaak in piekergedachten te blijven hangen.Tips en theorie om je bewust te maken van je eigen zielsvermogens en hoe je toegang kunt krijgen tot de rijkdommen die in jouzelf besloten liggen. Hoe je lichaam je meer kan leren over je emoties en je dromen over wie je bent. En een uitleg over vernieuwingen in mijn vakgebied psychotherapie.

 

Levensgeluk door bewust zijn  

Levensgeluk door bewust te leven is de meest diepe en blijvende vorm van levensgeluk. Deze derde wijze van geluk is bestand tegen pijn, tegenslag, verlies en pijn. Dit geluk kan tegen een stootje omdat je vanuit je bewustzijn leeft en niet alleen vanuit je zorgen of je denken. Hoe kan je in vol bewustzijn leven met grote stabiliteit in jezelf?

Waarom zou ik? Omdat als ik  mijzelf leer kennen, de baas kan worden over mijzelf zonder in chagrijnig of obsessie te blijven steken, of in pijn, omdat ik nog een dieper houvast kan gaan ervaren, een soort van eeuwige bron, een vredige ruimte, als telkens nieuw. In de submenu’s: oefeningen om dat houvast te leren ervaren. Andere bekende beloften naar geluk zoals Godsdienstige en spirituele wegen worden kritisch bekeken. Nieuw is dat mijn beschouwingen over in onszelf gelegen bronnen van geluk ondersteuning vinden in de nieuwste wetenschappelijke visies van de quantummechanica.

dagelijks leven

praktisch leven en levensgeluk

bezield leven

Naamloos

bewust zijn

cytoskeleton

Overgang  1e deel site (dagelijks leven)                  naar   2e deel site (bezield leven)

van ego                                             naar ziel

van denken                                      naar voelen

van ik centraal                                 naar wij

van ratio                                           naar gevoel/intuitie

van chaos                                         naar stilte en rust

van lager                                           naar hoger bewustzijn

van het leven overkomen               naar het leven creëren

van verleden/toekomst                  naar het nu

van bezit vergaren                            naar geestelijke groei

van iemand worden                          naar jezelf zijn

(naar Werkboek 4e dimensie. Hans Peter Roel, 2016)

(Voor liefhebbers :verdere uitleg van de drie levensgebieden waaruit deze site is opgebouwd)

  1. Ons dagelijks praktisch leven is  soms te veel ego en dan zijn we teveel met image bezig (hoe kom ik over) en naast arbeidsgeluk toch soms teveel op de automatische piloot gaan. >>>
  2. Maar kan ook bezield bestaan zijn, vrolijk zijn, enthousiast, spontaan, niet automatisch de dingen doende. We genieten, zijn er ten volle bij. Maar wat bij tegenslagen? >>>
  3.  Tenslotte kunnen we bestaan in vol bewust zijn, tot de kunst komen van niet even maar constanter en dieper genieten. Stabiel ook bij tegenslag,  in contact met de bronnen en mogelijkheden die in onszelf besloten liggen. Het is overgave, diepte, alles een plaats gevend, je niet laten obsederen of gauw uit het veld laten slaan. Daar is soms bezinning, stilte of meditatie voor nodig. >>>
vormziel,oorsprong
Print Friendly