Ons bestaan

Drie wijzen van beleving

Een inleiding over de opzet van de site

Welkom op mijn site.

Een gelukkig bestaan wens ik jou toe.

Tips en mogelijkheden daarvoor laat ik je zien,

die ik in de loop van mijn lange leven heb ontdekt.

Foto sterrenstelsel Humbletelescoop

Ons dagelijks bestaan

is het bestaan waarin ons dagelijks leven zich afspeelt. In werk, thuis, in vrije tijd. We zijn in aktie. Niet alleen om iets technisch tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld het ontwerp en de uitvoering van een brug . Maar we kunnen ook leren hoe we een relatie tot stand kunnen brengen; hoe we als man moeten handelen, hoe we als oudere willen handelen of als student. Dit deel van de website staat vol tips daarover.

De vorm van jouw handelen kan naast gewoon daags handelen ook nog tegelijk dieper beleefd worden, zodat je ook enthousiast, bezielder leeft (zie menu hiernaast: bezield bestaan).

Bezield bestaan

Jouw daagse bestaan (van het vorige menu) kan ook tot een bezield handelen  en tot een enthousiaste  beleving komen, waar je niet als op de  automatische piloot handelt, maar er helemaal bij bent. Zo kan een relatie niet alleen uit gewone handelingen bestaan, maar ook intiemer worden en bezield zijn. Er is dan minder sprake van alleen maar technische handelingen uitvoeren, minder sprake van je eigen  ego aanzien geven, maar in de relatie straalt iets diepers door, het is intiemer. Het is het verschil tussen een gewone dans automatisch uitvoeren en een bezielde dans.

 

 

Bestaan in vol bewustzijn  

Maar het kan nog stabieler dan alleen enthousiast en bezield (zoals in vorige men). Hoe kan ik  echt aanwezig zijn bij de dingen en de mensen, niet steeds maar zitten te wachten op het volgende moment, niet op de automatische piloot leven, maar ‘ het hele veld overzien’ (zoals Johan Cruijff dat uitdrukte). Met andere woorden: hoe kan ik in vol bewustzijn leven.

Waarom? Omdat als ik verder mijzelf leren kennen, de baas kan worden over mijzelf zonder in chagrijnig of obsessie te blijven steken. Hoe kan ik mij openen voor anderen, luisteren, zonder altijd eerst met mijn eigen verhaal te komen.

Ten diepste genieten van dit bestaan, zelfs als er tegenslagen komen.

vormzielbewustzijnOns dagelijks bestaan is  soms te veel ego en dan zijn we teveel met image bezig (hoe kom ik over) en naast het maken van briljante dingen soms teveel op de automatische piloot gaan.

Maar kan ook bezield bestaan zijn, vrolijk zijn, enthousiast, spontaan, niet automatisch de dingen doende. We genieten, zijn er ten volle bij. Maar wat bij tegenslagen?

Tenslotte kunnen we bestaan in vol bewustzijn, tot de kunst van niet even maar constanter en dieper genieten komen, stabiel ook bij tegenslag, natuurlijk en in contact met de bronnen en mogelijkheden die in onszelf besloten liggen. Het is overgave, diepte, alles een plaats gevend, je niet laten obsederen of gauw uit het veld slaande. Er is soms bezinning, stilte of meditatie voor nodig..