Ons bestaan en haar diepten

Drie wijzen van beleving

 

Foto sterrenstelsel Humbletelescoop

Ons dagelijks bestaan

is het bestaan waarin ons dagelijks leven zich afspeelt. In werk, thuis, in vrije tijd. Dit deel heeft submenu’s  over dagelijkse zaken:  relaties, seksualiteit, studenten, mannen, ouderen, selfies, geld, software die ik maakte om je eigen belevingen beter te leren kennen enz. Allemaal dagelijkse zaken.

De vorm van jouw handelen kan naast gewoon daags handelen ook nog tegelijk dieper beleefd worden, zodat je ook enthousiast, bezielder leeft (zie menu hiernaast: bezield bestaan).

Video: hoe je gelukkiger kunt leren leven.

Bezield bestaan

Jouw daagse bestaan (van het vorige menu) kan ook tot een bezield handelen  en tot een enthousiaste  beleving komen, waar je niet als op de  automatische piloot handelt, maar er helemaal bij bent. Zo zijn er submenu’s over hoe een relatie niet alleen uit gewone handelingen bestaan, maar ook intiemer kan worden en bezield. Er is minder sprake van je eigen  ego aanzien geven, maar in de relatie straalt iets diepers door, het is intiemer. Ook veel over psychotherapie, de diepte ingaan. Ook over godsdiensten, bestaat God?, nieuwe perspectieven, contacten met Boeddhisme enz. enz.

 

Bestaan in vol bewustzijn  

Maar het kan nog stabieler dan alleen enthousiast en bezield (zoals in vorige menu). Hoe kan ik  echt aanwezig zijn bij de dingen en de mensen, niet steeds maar zitten te wachten op het volgende moment, niet op de automatische piloot leven, maar ‘ het hele veld overzien’ (zoals Johan Cruijff dat uitdrukte). Met andere woorden: hoe kan ik in vol bewustzijn leven.

Waarom? Omdat als ik verder mijzelf leer kennen, de baas kan worden over mijzelf zonder in chagrijnig of obsessie te blijven steken. Hoe kan ik mij openen voor anderen, luisteren, zonder altijd eerst met mijn eigen verhaal te komen. In de submenu’s: oefeningen om je lichaam meer bewust te worden, als ingang naar je echte zelf, om zo echt present te komen, aanwezig te zijn, enz. enz.

Ten diepste genieten van dit bestaan, zelfs als er tegenslagen komen, dat is wat ik geleerd heb en jou zou willen leren.

vormzielbewustzijn

 

Diepten in ons bestaan 

Ons dagelijks bestaan is  soms te veel ego en dan zijn we teveel met image bezig (hoe kom ik over) en naast het maken van briljante dingen soms teveel op de automatische piloot gaan.

Maar kan ook bezield bestaan zijn, vrolijk zijn, enthousiast, spontaan, niet automatisch de dingen doende. We genieten, zijn er ten volle bij. Maar wat bij tegenslagen?

Tenslotte kunnen we bestaan in vol bewustzijn, tot de kunst van niet even maar constanter en dieper genieten komen, stabiel ook bij tegenslag, natuurlijk en in contact met de bronnen en mogelijkheden die in onszelf besloten liggen. Het is overgave, diepte, alles een plaats gevend, je niet laten obsederen of gauw uit het veld slaande. Er is soms bezinning, stilte of meditatie voor nodig.