Foto sterrenstelsel Humbletelescoop

Welkom

In mijn site zijn de wijsheden opgeslagen van duizenden gesprekken die ik in de loop van mijn leven met mensen zoals jij en ik heb gevoerd. Mijn doel is je te helpen zelf  een stabiel levensgeluk te verwerven en te behouden. De site is opgebouwd uit de drie onderstaande soorten levensgeluk die elkaar in diepte en stabilititeit opvolgen.

Levensgeluk in het praktisch dagelijks leven

Dit 1e deel heeft submenu’s  over dagelijkse zaken zoals:  relaties, seksualiteit, studenten, mannen, ouderen, selfies, geld, mijn software . Tips als het mis dreigt te gaan in je dagelijks leven. Klik op de rode letters

 

Levensgeluk door bezield leven

Jouw dagelijks geluk kan zich nog verbreden tot bezield levensgeluk. Dan straalt je leven meer. In de submenu’s dan ook onderwerpen als: Hoe maak je bijvoorbeeld je relatie of  seksualiteit  intiemer, meer bezield, speelser? Hoe leer je losser te leven zonder vaak in piekergedachten te blijven hangen.Tips en theorie om je bewust te maken van je eigen zielsvermogens en hoe je toegang kunt krijgen tot de rijkdommen die in jouzelf besloten liggen. Hoe je lichaam je meer kan leren over je emoties en je dromen over wie je bent. En een uitleg over vernieuwingen in mijn vakgebied psychotherapie.  Klik op de rode titel

 

Levensgeluk door bewust zijn  

Levensgeluk door bewust te leven is de meest diepe en blijvende vorm van levensgeluk. Deze derde wijze van geluk is bestand tegen pijn, tegenslag, verlies en pijn. Dit geluk kan tegen een stootje omdat je vanuit je bewustzijn leeft en niet alleen vanuit je zorgen of je denken.  Met oefeningen. Andere bekende beloften naar geluk zoals Godsdienstige en spirituele wegen worden kritisch bekeken. Ondersteuning in de nieuwste wetenschappelijke visies van de quantummechanica. Klik rode titel voor alle submenu’s

Overgang  1e deel site (dagelijks leven)

                                       van ego

van denken

van ik centraal

van ratio

van chaos

van lager

van het leven overkomen

van verleden/toekomst

van bezit vergaren

van iemand worden

(naar Werkboek 4e dimensie. Hans Peter Roel, 2016 en aangevuld door webmaster zelf)

naar   2e deel site (bezield leven)

 

naar ziel

naar voelen

naar wij

naar gevoel/intuitie

naar stilte en rust

naar hoger bewustzijn

naar het leven creëren

 

naar het nu

 

naar geestelijke groei van iemand en

naar jezelf zijn

naar    3e deel  (leven in vol bewustzijn)

naar beleefd bewustzijn

naar helemaal aanwezig zijn

naar wat we gekregen hebben (niet ik!)

naar diepere intelligentie

naar wijsheid en empathie met anderen

naar ons gegeven universeel bewustzijn

naar het leven naar meer volmaaktheid brengen

naar buiten de tijdsdimensie, wat er eeuwig is

naar vertrouwen op de ordening naar heelheid

naar je diepere zelf zijn, rakend aan god

(Voor liefhebbers :verdere uitleg van de drie levensgebieden waaruit deze site is opgebouwd)

  1. Ons dagelijks praktisch leven is  soms te veel ego en dan zijn we teveel met image bezig (hoe kom ik over) en naast arbeidsgeluk toch soms teveel op de automatische piloot gaan. >>>
  2. Maar kan ook bezield bestaan zijn, vrolijk zijn, enthousiast, spontaan, niet automatisch de dingen doende. We genieten, zijn er ten volle bij. Maar wat bij tegenslagen? >>>
  3.  Tenslotte kunnen we bestaan in vol bewust zijn, tot de kunst komen van niet even maar constanter en dieper genieten. Stabiel ook bij tegenslag,  in contact met de bronnen en mogelijkheden die in onszelf besloten liggen. Het is overgave, diepte, alles een plaats gevend, je niet laten obsederen of gauw uit het veld laten slaan. Daar is soms bezinning, stilte of meditatie voor nodig. >>>
Print Friendly