Bewust leven 

Bewust leven en levensgeluk

Bewust leven is naast praktisch leven en bezield leven de derde en diepste wijze van bestaan. Het is de derde en laatste peiler waar deze website op gebouwd is. Dit 3e hoofdmenu met haar vele submenu’s wijst de weg naar  garandeert stabiel geluk in ons leven, omdat het de weg wijst naar onze diepste vermogens. Naar hoe wij bedoeld zijn, naar Stabiel geluk  dat tegen een stootje kan.

Dit geluk is namelijk bestand tegen ons menselijk lijden zoals pijn, verlies en verval en wisselingen van emoties, tegen voortdurend piekeren en gevangen zitten in alleen je denkende hoofd, omdat het uit de meest diepe bron put, ons volle bewustzijn. Omdat het vanuit het universele bewustzijn put dat ieder van ons bezit en dat je kunt ontdekken. Dan leef je vanuit je bewustzijn en niet alleen vanuit je zorgen of je denken. Hoe kan je in vol bewustzijn leven en wat is dat eigenlijk? In veel submenu’s leg ik dat uit.

Waarom?

Waarom zou je in vol bewustzijn willen leven? Omdat als ik mijzelf leer kennen, en daar bewust van ben, de baas kan worden over mijzelf zonder in chagrijnig of obsessie te blijven steken, of in pijn, omdat ik nog een dieper houvast kan gaan ervaren. Die stabiliteit van levensgeluk die tegen een stootje kan, tegen verlies en pijn, vraagt oefeningen. In de submenu’s daarom: oefeningen om echt tegenwoordig te zijn. En oefeningen om je eigen bewustzijn te leren ervaren.  Niet iedereen hoeft te mediteren, maar soms is stilte wel nodig. Ten diepste genietend in dit bestaan: het kán …… geluk. In de submenu’s ook over onderwerpen die met geluk te maken hebben, zoals godsdiensten: belemmering of richtinggevend? Ook over de  quantummechanica die wetenschappelijke fundering geeft aan alles waar ik over spreek. Die nieuwe wetenschap gelooft niet in de splitsing die wij gemaakt hebben tussen godsdienst/spiritualiteit en wetenschap en is een veelbelovende nieuwe kijk op de werkelijkheid waarin wij leven en bestaan.

Print Friendly