Wetenschappelijke achtergrond dromen en computerprogramma

 

Lees meer

Computerprogramma droomanalyse

De fascinatie van mensen voor dromen is zo oud als de mensheid zelf. Voor Freud en Jung waren ze de koninklijke weg naar het onbewuste. Maar ook de stichter van de gestaltpsychologie, Perls (1969, 1972), ontwikkelde methoden om binnen de psychotherapie droommateriaal te gebruiken.   Dromen laten bijvoorbeeld zien hoe iemand zichzelf en zijn relatie tot anderen ziet, hoe hij tegenover zijn impulsen staat en hoe hij innerlijke conflicten beleeft.

Zie meer over dit programma lager op deze pagina.

Scoringslijst om je dromen te onthouden 

Het is vaak moeilijk je dromen te onthouden. Met behulp van deze lijst kun je ze heel goed onthouden en er op den duur duidelijk betekenis in leren zien. Te verkrijgen via lijst

Het is ook mogelijk een reeks genoteerde dromen door mij (psycholoog) te laten analyseren. zie onder diensten en hulp

Info over kopen van dit computerprogramma over het analyseren  van je dromen

In mijn eigen psychotherapeutische praktijk vraag ik met name naar de inhoud van dromen, als iemand zijn problemen nauwelijks of slechts vaag formuleren kan.Het is van belang vooral te letten op specifieke grondemoties, activiteiten in de droom, de soort afloop, en specifieke behoeften die cliënten in de droom voelden. Van belang is ook te onderzoeken hoe het gesteld is met de zo,genaamde vijf ‘basisbehoeften’ (Pesso, 1969, 1973, 1991) zoals  bescherming, ondersteuning, respect, een eigen plek, begrenzing. Cliënten kunnen leren onderzoeken wat hun ondergesneeuwde behoeften zijn, die voorwaarde zijn voor een gezonde ontwikkeling en zij kunnen ook leren om een ‘positieve figuur’ op te roepen voordat zij in slaap vallen. Na enige oefening verschijnt deze hulpfiguur dan soms in hun (luciede) dromen en kan hen alsnog helpen om de symptomen die ontstaan zijn op grond van een onvolledige ontwikkeling, op te lossen in de droom. Voor meer info:  mail mij 

over lucide dromen

Lucide dromen

(zie video hiernaast)

zijn dromen die je zelf kunt beïnvloeden.

Print Friendly