Oefeningen over het bewustzijn zelf. 

het bewustzijn zelf, oefeningen

Eerdere oefeningen gingen over het vergroten en oefenen met ons bewustzijn door op ons lichaam te letten...Meer

De volgende oefeningen gaan nu over het beter leren kennen van mijn bewustzijn zelf.

 

a. Ik ging rustig zitten.

Oefeningen voor het bewustzijn zelf gaan niet meer over wat ik waarneem met mijn bewustzijn maar over het bewustzijn zélf. Mijn bewustzijn zelf wil ik nu beter leren kennen.

Ik observeerde mijn gedachten, hun komen en gaan, hun opkomst en hun langzaam verdwijnen, ik noemde ze bij naam. Zo werden ze minder, zoals water waar niet meer in geroerd wordt, glashelder wordt en je tot op de bodem kunt kijken. En altijd is de ademhaling er weer om me uit toch weer gedachten te halen. Ik volg hem zonder hem te veranderen, zijn rustige ritme, en ik kom weer bij mijzelf-
Nu een nieuwe stap. Gedurende inademing: trek ik mijn bewustzijn terug in mijzelf, in haar eigen natuur. Ik beschouw mijn bewustzijn, ben me ervan bewust dat mijn bewustzijn schijnt op de dingen en ik ze zo zie en kan waarnemen………Het hele artikel

(Samenvatting van mij uit boek :B.A. Wallace, Mind in the balance. Meditation in science, Buddhisme and Christianity. N.Y., Columbia University Press.

Oefeningen voor de 4e dimensie .

In het boekje ‘De 4e dimensie staan veel oefeningen om toegang te krijgen tot die dimensie die tijd en ruimte overstijgen (Hans Roel, 2016).

Ze zijn zeer geschikt om de drie-deling van mijn site te begrijpen in: dagelijks, bezield en in vol bewustzijn:

Derde dimensie            Vierde dimensie

van ego                                naar ziel

van denken                          naar voelen

van ik centraal                    naar wij

van ratio                               naar gevoel/intuitie

van chaos                             naar stilte en rust

van lager                               naar hoger bewustzijn

van het leven overkomen  naar het leven creëren

van verleden/toekomst     naar het nu

van bezit vergaren              naar geestelijke groei

van iemand worden            naar jezelf zijn

Print Friendly