Het boek “Coaching in de studententijd”.
Tips voor studenten en hulpverleners. Ontwikkel je persoonlijkheid in de studententijd.

Coaching in de studententijd, tips voor studenten en hulpverleners is een boek van een ervaren team hulpverleners en een pleidooi voor meer aandacht voor it onderwerp op een zo cruciale leeftijd: veel terreinen worden verkend, veel beslissingen worden genomen. Het is een gouden kans, ook om vroeger opgelopen verwarringen definitief op te lossen!
Vanuit mijn 25jarige ervaring als studenten- coach en psycholoog beschreef ik deze periode. Een hulp bij de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Er is gebruikt gemaakt
Van innovatieve psychotherapie. Aandacht voor verwikkeling van studeer/psychologisch probleem.

Lees verder de flapteksten hier naast en de inhoudsopgave. .

 

Bestellen: in iedere boekhandel, bol.com, uitgeverij Acco.

English version: pdf . Mail to the author

Uit het voorwoord: van de Rector Magnificus:

“Als dit boek iets duidelijk maakt, is het hoe totaal afwezig de normstudent is, en hoe veelvormig de echte student. Daarnaast wijst het heel helder de weg naar een betere begeleiding van degenen die om hulp vragen. Zodoende schetst het ook de verantwoordelijkheid van een universitaire gemeenschap voor degenen die hulp kunnen gebruiken, of zij er nu zelf om vragen of niet…. Ik verheug me erover dat dit fascinerende boek in Groningen geschreven werd en hoop dat velen er hun voordeel mee doen” (Doeko Bosscher, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen).

 

Toekomstige slimme universiteit. Visie van Rector Universiteit Leuven

Inhoudsopgave boek studentenproblemen

I DE STUDENTENTIJD
Voorwoord en Inleiding
Een tijd vol beslissingen en keuzen
2. 1 Een nieuwe leefomgeving
2. 2 Karakteristieke ontwikkeling
— Uitgestelde zelfstandigheid
— Verwevenheid van emotionele en studeerproblemen
— Mannen- en vrouwenproblemen
— Begaafdheid
— Soorten problemen

II THEMA’S
Het drama van het begaafde kind
3.1 Begaafdheid als struikelblok
— Aanleiding om hulp te vragen
— Achtergrond
— Psychodynamiek van een verhaal
— Doel van een therapie
3.2 Vrij naar: “Het drama van het begaafde kind” van Alice Miller
— Behoeften en verlangens
— De ‘alsof-persoonlijkheid’
— Rouw en pijn
— Depressie en grootheidsfantasieën
— Minachting
— Op zoek naar je ware zelf
4 Het ware en het valse zelf
— Een oude legende
— Het vermogen om alleen te kunnen zijn
— Tijd nemen voor jezelf
— Het afleggen van het valse zelf
— Mijn karakter is nu eenmaal zo
— Aanwijzingen voor een behandelaar
5.1 Het aangaan van intieme relaties
— Een relatie is als een brug tussen twee zelfstandige peilers
— Vreemd gaan
— Vrouwelijke seksualiteit
— Het mannelijk verlangen
— Seksuele identiteit
— Specifieke seksproblemen, met computerondersteuning 5.2 Waarom zo weinig studenten van ´mannelijke faculteiten hulp zoeken wanneer dat wel nodig is.
Ouders
6.1 Zelfstandig worden
— De schuldvraag
— Oefenen in afgrenzen
— Functies van ouders en het begrijpen van jezelf
— Nieuwe theorie vol optimisme
— Met ouders praten over wat er vroeger fout ging?
6.2 Reactie van ouders op kind in therapie
Kiezen
7.1 De Tao van het studeren
— Kiezen wat je werkelijk wilt, willen wat je kiest
7.2 Niet kunnen kiezen
Psychologische achtergronden van studeerproblemen
8.1 Suggesties aan coachers
8.2 Als studeren zelfkwelling wordt…
8.3 Studeerproblemen en wat daarbij precies gebeurt
— Faalangst
— Obsessief studeren
— Perfectionistisch studeren
— Zelfoverschatting
— Uitstellen
— Afstudeerproblemen
8.4 Psychologische achtergrond
8.5 Wat valt eraan te doen?
8.6 Tot slot
— Gedachtenrapport
9 Vroeger gepest
— Inleiding
— Behandeling
10 Rouw en verliesverwerking
— Versluierde aanmeldingsklacht
— Waarom blokkeert de verliesverwerking?
— Behandeling van een trauma
— Het opvullen van een open plaats en het verlies van een illusie
— Literatuur
Zingeving
11.1 Problematische verschijningsvormen van zingevingvragen
— Houvast zoeken in redeneren
— Angst voor de dood
— Het doet er toch niets toe
11.2 Naar pastor, Iman of psycholoog?
11.3 Naar een wetenschap van de ziel
11.4 Een eigen standpunt ten opzichte van het geloof van je vaderen
— Een zelfstandige mening
— Oproep van Bijbel en Koran tot zelfstandig leren denken
— Een wijze van leven
— Kritiek op denken in termen van macht
12 Depressie, burnout, negatief zelfbeeld en verslaving als bijverschijnsel
— Het gevaar van diagnostische taal
— Depressie en medicijngebruik
— Burnout
— Negatief zelfbeeld
— Verslaving (drugs, andere middelen, seks)

III HET OMGAAN MET PROBLEMEN
Houding van docent en coacher (13.1 en 2 alleen in hulpverl.versie)
13.1 Het geheim van heling
13.2 Zelf mee praten of verwijzen naar een ander?
— Overwegingen voor doorverwijzen
13.3 Stappen bij coaching of psychologische hulp
— Aanmelding: heldere en snelle informatie
— Intake: een overlegsituatie
— Non-verbale communicatie
— Het sluiten van een therapeutisch contract
— Eerste stap: een andere kijk op het probleem
— Vervolg: het scheppen van relationele mogelijkheden
— Doorwerking van gevoelens
— Afscheid
Soorten coaching (alleen in hulpverleningsversie)
14.1 Keuze voor soort behandeling
— Gericht op studeer- of op persoonlijk problemen
— Lichte behandeling waar mogelijk, zwaardere waar nodig
14.2 Kortdurend met behoud van diepte
— Focale therapie volgens Malan
— Cognitieve therapie
— Cliëntgerichte en analytische therapie
14.3 Non-verbale technieken
— Focusing
— Het non-verbale levert soms trefzekere interventies op
— Het theater van de geest uitgebeeld…
14.4 Korte en langerdurende therapie in een groep
— Een doorlopende groepsdynamische groep
— Kortdurende focale groepstherapie
— Assertiviteitstraining
— Expressiegroep
— Lichaamsgerichte psychotherapie volgens de pessomethode
15 Psychologische hulpverlening binnen een onderwijsinstelling
— Bezwaren en mogelijkheden
— Verwevenheid van persoonlijke en studeerproblemen
— Probleemsignalering in belangrijke levensfase
— Expertise van studentenpsycholoog binnen onderwijsnetwerk
— Rendement
— Ontstaansgeschiedenis en toekomst

New in English for students! Te verkrijgen via mailbericht aan auteur 

studentenversie tekst achterzijde boek over

zelfontplooiing

“Overal zijn cursussen voor “, zei een student eens, “behalve over de meest belangrijke levensgebieden”.

Enkele gesprekken volstaan soms al om problemen waar je mee zit, op te lossen.
Voorbeelden van dit soort gesprekken zijn in dit boek weergegeven . De auteur is die 25 jaar lang studentenpsycholoog is geweest aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
” Ik dacht altijd dat ik de enige was met problemen”, het was een troost voor mij om dit boek te lezen”, zei een ander. Je komt op deze leeftijd zoveel tegen waar je uit moet zien te komen en je neemt soms beslissingen voor de rest van je leven . Dit boek gaat over thema´s als: de relatie tot je ouders, leren alleen te kunnen zijn, je ware zelf ontdekken, het voorkomen van stress en depressie, verlies, seksuele identiteit. Ook over studeerproblemen zoals concentratiestoornis en andere studeerproblemen met een psychologische achtergrond.
Je bent op een leeftijd dat je jezelf kunt leren kennen en meester worden en daar heb je de rest van je leven iets aan.
Ook studie-adviseur, decanen en andere hulpverleners op kunnen tips in dit boek vinden, wanneer zij beter kunnen verwijzen of handiger met studenten zelf kunnen praten .
Bestuurders en media praten meestal in termen als ´financiering, tempobeurs, studentenjool en fusie´. Persoonlijkheidsvorming in het onderwijs is een oud ideaal, dat weer steeds meer in de belangstelling staat. Deze service moet niet worden uitbesteed of geminimaliseerd, maar hoort tot het wezen van kennisverwerving .
Zoals een studente het eens samenvatte:
“Het gaat mij niet alleen om het opdoen van informatie, maar ook om het verwerven van inzicht. Ik wil niet in de eerste plaats een geleerde of een scorend iemand worden, maar vooral een wijs mens”.

hulpverlenersversie tekst achterzijde

Vanuit de 25-jarige ervaring van een studentenpsycholoog worden de levensproblemen en thema´s geschetst die jongvolwassenen in de studententijd tegenkomen. Het is een cruciale periode waar soms beslissingen voor het leven genomen worden.
Een beperkt aantal gesprekken is soms mogelijk
zonder de diepte te verliezen die een intelligente student verdient. Kennis van hun levensthema´s en een respectvolle wijze van omgang vormen immers het geheim van heling.
Studieadviseurs, decanen, docenten en studentenpsychologen
vinden in dit boek overwegingen bij vragen als::
wanneer gaat het om een studeerprobleem en wanneer zit daar een persoonlijk probleem achter dat aandacht verdient?
Wanneer kun je beter zelf een student coachen en wanneer
verdient een verwijzing de voorkeur?
Dit boek is gelardeerd met gespreksfragmenten en voorbeelden.
Bestuurders en media spreken meestal in termen als ´financiering,
tempobeurs, studentenjool en fusie´. Maar persoonlijkheidsvorming
in het onderwijs is een oud ideaal, dat weer steeds meer in de belangstelling staat en waar het bedrijfsleven voorop loopt.
Psychologische hulpverlening aan studenten moet niet worden
uitbesteed of geminimaliseerd maar hoort tot het wezen
van kennisverwerving. Dit boek levert daar argumenten voor.

“Overal zijn cursussen voor”,zei een studente eens, ” maar niet over de belangrijkste levensgebieden”.

Print Friendly, PDF & Email