Mijn fascinaties

Een heel nieuw wereldbeeld levert ons de quantummechanica. Ons heelal streeft in diepere zin naar heelheid, samenhang en harmonie (tegenstellingen zijn in principe voorbij (oorlog, vijand, verbrokkeling)

Recent Posts

Leave a Comment