boek coaching

o.a.persoonlijke groei, seksualiteit, religie, relaties, burn-out, begaafdheid
Uitgever:
ACCO Uitgeverij b.v.
ISBN:
9789492398086
ISBN-10:
9492398087

English version. mail auteur Mail

Beschrijving Coaching in de studententijd:

Het boek met de titel ‘Coaching in de studententijd’ heeft subtitel ‘o.a.persoonlijke groei, seksualiteit, religie, relaties, burn-out, begaafdheid’ is geschreven door Sommeling Louis. Coaching in de studententijd is uitgegeven door ACCO Uitgeverij b.v. als Paperback / softback. Deze uitgave is druk 1. De nummers behorend bij dit boek zijn 9789492398086 (ISBN13) en 9492398087 (ISBN-10).

Tekst op achterkant boek

Idealiter zijn studenten als ze de universiteit verlaten al voor een deel hun toekomstige zelf op het spoor gekomen. Dit boek biedt daarbij een helpende hand. De relatie met ouders, relaties en seksualiteit, burn-out, pesten, rouw, hoogbegaafdheid, depressie en verslaving; allemaal onderwerpen waar studenten in meerdere of mindere mate mee te maken krijgen. Dit boek behandelt de steeds vaker voorkomende vragen naar zingeving, ook voor niet-westerse studenten. Ook wijdt de auteur een hoofdstuk aan het oplossen van leerproblemen met een psychologische achtergrond.Studieadviseurs, decanen, docenten, studentenpsychologen en coaches vinden in dit boek aanwijzingen en tips hoe met hulpvragen van studenten om te gaan, geïllustreerd met voorbeelden en korte gespreksfragmenten. De nadruk ligt op korte behandelmethodes met behoud van de diepte die een intelligente student vraagt. Coaching in de studententijd ondersteunt interacties met de student en helpt bij het vormen van een toegankelijke benadering naar studenten toe. Voor studenten zelf geeft dit boek inzicht in hun eigen leven en de moeilijkheden die zij kunnen tegenkomen. Het lezen van Coaching in de studententijd informeert, nodigt uit tot gesprek en kan voor studenten de drempel verlagen om moeilijke of beladen onderwerpen te bespreken.Louis Sommeling studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daar 25 jaar als studentenpsycholoog. Ook was hij 16 jaar werkzaam bij de Rutgersstichting (bureau voor relaties en seksualiteit).

 Ontwikkelingen in zelfontplooiing in Hoger Onderwijs.

  • In Vlaanderen (en in NL) hebben studenten samen de uitgeverij Acco opgericht, die boeken uitgeeft die ze voor studenten de moeite waard vinden. Meer
  • In Amsterdam hebben mensen de Bildungsacademie opgezet, omdat zij vonden dat onderwijs verworden was tot oppervlakte-kennis en alle vroegere vorming (Bildung) verloren is geraakt door het rendementsdenken. Zij leren studenten zelf nadenken, verantwoordelijkheid leren nemen voor de maatschappij en zichzelf leren kennen.  Op eigen initiatie, nog niet door Ministerie gesubsidieerd. Studenten moeten er zelf voor betalen; extra cursus, waar je nog geen punten voor krijgt.  Meer  ‘Academy Amsterdam ‘ 

Rendement. Kost aandacht voor psychologische hulp in de studententijd extra geld?
Een universiteit krijgt per afgestudeerde student momenteel subsidie van het Rijk. Wanneer een studentenpsycholoog een student helpt om zijn studie tot een goed einde te brengen, brengt hij al snel zijn geld op, en zo verdient de studentenpsycholoog zijn baan. Waarom dan het aantal formatie-plaatsen verminderen zoals de laatste jaren aan de gang is, en het aantal toegestane behandelingen verminderen?
Een manager vergeleek de zorg die in het bedrijfsleven bestaat voor het afleveren van een product, eens met de zorg die een onderwijsinstelling heeft voor het goed afleveren van een student. Hij verbaasde zich erover dat sommige onderwijsinstellingen veel voor het personeel doen, maar soms maar weinig voor de student.
Afgezien van deze geldelijke overwegingen zijn investeringen in jonge mensen voor hun persoonlijk geluk en in verband met de invloed die zij later op belangrijke posities in onze maatschappij kunnen uitoefenen, de beste die men zich maar denken kan…………..
……….
In Amerika wordt een veelvoud uitgegeven aan financiering van studentenhulpverlening vergeleken bij Nederland (Griemink 1999). Sommige universiteiten daar bieden studenten een eigen verzekering voor psychologische hulp. Iedere universiteit heeft een groot counselingcentrum met een variëteit aan aanbod. Er zijn preventieve en voorlichtende programma’s, ondersteuning op niveau van maatschappelijk werk en er is een aanbod voor psychotherapeutische behandeling. Vooral tweede fasestudenten maken hiervan gebruik. Mede door een te grenzeloze opvoeding is er veel psychopathologie. Er is schrikbarend veel alcohol- en drugsverslaving. Amerikaanse studentenpsychologen zoeken evenals hun Europese collegae naar kortdurende therapeutische methoden.
In Europa zijn studentenpsychologen heel actief aan Italiaanse, Duitse en Franse universiteiten. In Engeland is een lange counselingtraditie.

Zeker in de kennismaatschappij van de toekomst behoort de vraag hoe kennis nu precies verworven wordt, opnieuw gesteld te worden (Weggeman (1997). Psychologen beschikken over kennis van deze processen. Zij kunnen niet alleen belemmeringen in de intellectueel/emotionele groei van studenten helpen opheffen, maar zij kunnen ook meewerken aan een klimaat binnen een onderwijsinstelling waar aandacht is voor persoonlijke vorming en ontplooiing. Is het klassieke universitaire ideaal van de Alma Mater, de koesterende moeder en de zorgende vader, terug?
(uit ‘coaching in de studententijd ‘ info over boek)

Vroeger heette de Universiteit Alma Mater, koesterende moeder op een leeftijd dat studenten cruciale beslissingen moeten nemen voor hun hele leven. Grandioze kansen voor de schatten van onze toekomst. Belachelijk dom om dimensie van persoonlijkheids-ontwikkeling te verwaarlozen
(uit het boek leren leven en studeren: zie ander menu onder ‘studenten’)

Print Friendly, PDF & Email